COVID 19 - Règlementation de la ville de Luxembourg

21902b2024fb3001d026eef99df7d8cf4af79_.png
21902697e255adc96998329eb92aaf94b6f77_.png
21902b81e3e8c98a22f226df61af3cf3312c9_.png

Wat leeft an den nächsten Deeg

Annulation du championnat de tennis de table


Dëschtennis Federation huet décidéiert fir sämtlech Mätcher déi an den Méint November an Dezember geplangt woren, oof ze soen. Ob iwwerhaapt an wann jo wéini déi Mätcher geespillt ginn, gëtt zu engem spéideren Zäitpunkt décidéiert.
 
La FLTT a décidé d'annuler toutes les compétitions pour les mois de novembre et décembre. La décision de la reprise respective de l'annulation définitive des match sera prise ultérieurement.
 
Die Tischtennisfederation hat mitgeteilt, dass sämtliche für die Monate November und Dezember aufgeführten Spiele von Mannschaftskompetitionen abgesagt sind. Ob und wann die ausfallendenSpiele nachgeholt werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.
 
The table tennis federation has decided that all the games of team competitions currently listed in the season calendarfor the months of November and December, will be cancelled. Whether and when the canceled games will be continued, will be decided at a later point in time.