Igor ZIROVNIK (coach), Quentin HEIM, Enzo LEGUSTIN, Paul ROUKOZ, Jules HARLES, Caroline MAAS (coach)
 
 
 
14465106b1e4e3a7535393d2ae66598c09fdc3_.png
 Quentin HEIM
 
 
116103217530306b87408c17f727bc02568ac6_.jpeg
Paul ROUKOZ
 
 
 
1446511fc64bb5eb680aeda9ce768ca7e8de6f_.png
Jules HARLES
 
 

Nom Match géint Iechternach. Freed ass grouss!